Rekrutacja do projektu

Informujemy, że trwa już rekrutacja do projektu „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych”. Projekt jest finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Lublina i powiatu lubelskiego (klasy IV-VIII). Zgłoszenia uczniów dokonuje dana szkoła podstawowa za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Dokumenty zgłoszeniowe są już dostępne w zakładce DOKUMENTY. Więcej informacji na temat zgłoszeń w zakładce REKRUTACJA. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 505 634 041 i mailowego pod adresem: cyberprzygoda@csi.info.pl.

Skip to content