Zakończenie warsztatów

Ostatnie warsztaty w ramach projektu „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych” zakończyły się 22.12.2023 r. Łącznie w zajęciach wzięło udział 80 uczniów. Od 06.11.2023 r. zrealizowano 72 godziny lekcyjne Warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu oraz 120 godzin lekcyjnych Warsztatów przygoda z grafiką dla młodych twórców. Warsztaty z bezpieczeństwa były realizowane w Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” – 3 grupy, i Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 – 1 grupa, z kolei warsztaty z grafiki komputerowej zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 – 4 grupy. Na zakończenie warsztatów rozdano uczniom zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach. Nagrodzono również zwycięzców w konkursach – odrębnie dla każdej grupy. Najlepsi uczniowie z danej grupy otrzymali karty podarunkowe o łącznej wartości 1200 zł.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”

Skip to content