Zakończenie rekrutacji

W dniu 31.10.2023 r. zakończyliśmy rekrutację do projektu „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych”. W ramach projektu uczniowie lubelskich szkół podstawowych (klasy IV-VIII) mogą wziąć udział w warsztatach z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu i warsztatach przygoda z grafiką dla młodych twórców. Łącznie w pierwszym przypadku zostanie zorganizowanych 60 godzin lekcyjnych warsztatów (15 godzin na grupę + 6 godzin lekcyjnych dla dwóch grup uczniów z klas VIII), w drugim przypadku będzie to 120 godzin lekcyjnych (30 godzin na grupę). Na zakończenie trzech najlepszych uczniów z danej grupy otrzyma nagrody rzeczowe (w każdej grupie nagrody o łącznej wartości do 1 200 zł).

Na początku listopada Warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu zostaną uruchomione w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Skrzydła” oraz w Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980. Warsztaty przygoda z grafiką dla młodych twórców odbędą się w Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszymi warsztatami, szczególne podziękowania dla obu Szkół i ich uczniów za chęć udziału w naszym przedsięwzięciu.

Projekt jest finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”.

Skip to content