Warsztaty z grafiki komputerowej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 uczestniczą od 07.11.2023 r. w Warsztatach przygoda z grafiką dla młodych twórców. Na pierwszych zajęciach uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe: podręczniki i pendrive’y.

Zajęcia w całości są realizowane przy wykorzystaniu komputerów. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję poznać tajniki tworzenia prac graficznych z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego online: Canva, Photopea. Łącznie w zajęciach weźmie udział 40 osób w ramach 4 grup warszatowych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych”.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”.

Skip to content