Korzystanie z social media, a poczucie własnej wartości i samoocena

Dwie grupy uczniów biorących udział w Warsztatach z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach projektu „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych” przystąpiły do udziału w drugim module warsztatów – „Korzystanie z social media, a poczucie własnej wartości i samoocena u młodzieży” (6 godzin lekcyjnych na grupę). Zajęcia te zostały przewidziane wyłącznie dla uczniów klas VIII. Dla większości młodych osób media społecznościowe są równorzędnym światem. Ciągłe porównywanie się z innymi i podleganie ocenom innych stanowią istotę tych mediów. Treści tam publikowane, również przez młode osoby, mogą nieść ze sobą negatywne konsekwencje. Uczniowie różnie radzą sobie z tymi zjawiskami, a czasem w ogóle nie są w stanie sobie z nimi poradzić, co prowadzi do obniżenia ich samooceny i problemów, które przenoszą się również do świata realnego. Poprzez te zajęcia chcemy zwrócić uwagę uczniów na te negatywne zjawiska oraz pomóc im zrozumieć, że nie można postrzegać innych ludzi wyłącznie przez pryzmat wyglądu i posiadania, że Internet w większym stopniu bazuje na kreacji, która niekoniecznie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, a media społecznościowe można wykorzystać w bardziej produktywny sposób rozwijając własne zainteresowania i wartościowe znajomości. Celem tych warsztatów jest również zachęcenie uczniów do budowania równowagi w korzystaniu z mediów społecznościowych i poszukiwanie sposobów spędzania wolnego czasu poza Internetem.

Warsztaty są realizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Skrzydła” i Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”.

Skip to content