Dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe:

  • Regulamin zadania [PDF]
  • Formularz zgłoszeniowy [DOC] [PDF]
  • Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zadaniu [DOC] [PDF]
  • Klauzula RODO – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka [PDF]

Materiały promocyjne:

  • Plakat promocyjny [PDF]
  • Plakat informacyjny [PDF]
Skip to content