Co nowego w projekcie?

W Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 kontynuujemy realizację Warsztatów przygoda z grafiką dla młodych twórców. Warsztaty mają charakter praktyczny – uczniowie pod okiem trenerów samodzielnie manipulują plikami graficznymi i wykonują projekty graficzne. Celem warsztatów jest zapewnienie uczniom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, w szczególności w obszarze nowych technologii i umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Na koniec zajęć uczniowie wykorzystując zdobyte umiejętności przygotują prace graficzne. Prace zostaną następnie ocenione – trzy najlepsze osoby z każdej grupy otrzymają nagrody.

Kontynuujemy również realizację Warsztatów z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia odbywają się w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Skrzydła” (dla jednej grupy uczniów, dwie grupy już zakończyły udział w warsztatach) i w Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 (dla jednej grupy uczniów). Celem warsztatów jest promocja wśród uczniów bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym wiedzy na temat zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć młode osoby korzystając z globalnej sieci, ochrony własnych danych i prywatności.

Wszystkie warsztaty odbywają się w ramach projektu „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych”.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”.

Skip to content