Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych”, który jest finansowany w ramach programu pn. „Program Wsparcia Edukacji” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki [UMOWA Nr MEiN/2023/DPI/2760 z dnia 25.09.2023 r.].

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost umiejętności uczniów szkół podstawowych objętych wsparciem w zakresie bezpiecznego poruszania się po sieci (w tym: identyfikacji szkodliwych treści, rozróżniania fakenewsów) oraz wzrost umiejętności cyfrowych w zakresie posługiwania się programami graficznymi.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 80 uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu lubelskiego i miasta Lublina, w tym 20 osób – uczniów z 8 klas szkoły podstawowej.

Formy wsparcia

Warsztaty do wyboru:

PRZYGODA Z GRAFIKĄ DLA MŁODYCH TWÓRCÓW – nauka programów graficznych np. Photpea, Canva przydatnych podczas robienia prezentacji czy twórczej kreatywnej pracy. Warsztaty dla 40 osób [4 grupy  x 30 godzin].

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU. Warsztaty dla 40 osób, w tym:
– Moduł A „Bezpiecznie w sieci” dla 40 Uczestników [4 grupy  x 15 godzin]
– Moduł B „Korzystanie z social media, a poczucie własnej wartości i samoocena u młodzieży”– dla 20 Uczestników, uczniów z 8 klas szkoły podstawowej [2 grupy  x 6 godzin].

Miejsce realizacji projektu

Miejsce realizacji zadania publicznego to teren powiatu lubelskiego i miasta Lublina.

Wartość projektu

Wartość zadania publicznego wynosi 77 869,00 zł, a kwota dofinansowania zadania publicznego to 70 000,00  zł.

Termin realizacji

Zadanie publiczne będzie realizowane w okresie od 01.10.2023 roku do  31.12.2023 roku.

Realizacja projektu

Zadanie publiczne „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych” jest finansowane w ramach programu pn. „Program Wsparcia Edukacji” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Realizatorem projektu jest FUNDACJA CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI.

Biuro Projektu:

Al. Racławickie 8/20 II piętro (winda B)
20-037 Lublin

tel. (+48) 505 634 041
e-mail: cyberprzygoda@csi.info.pl

Skip to content